Website Đan viện
Tra cứu OPAC
Quản trị thư viện
Bộ sưu tập
Thư điện tử
Giao tiếp trực tuyến
Chat Reference
Diễn đàn
Mục đích đặc thù của Hội Dòng là:
§1. Cung cấp cho các linh hồn được Chúa mời gọi sống đời chiêm niệm, những phương thế thích hợp để đạt tới đức ái hoàn hảo.
§2. Phục vụ Giáo Hội bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh, tham gia việc cứu rỗi các linh hồn chưa nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. (HP1).
“Lời Chúa là của nuôi tâm hồn chiêm niệm…. tu sĩ còn nên tìm thêm giờ riêng để học hỏi Lời Chúa (HP.126).
Học vấn là một phương tiện cần thiết giúp tu sĩ đạt tới sự trưởng thành nhân bản và đào sâu giáo lý Ki-tô. Vì thế, tu sĩ suốt đời phải học hỏi về Kinh Thánh, thần học và cả các khoa học chuyên biệt hữu ích cho đời sống tu trì (HP.128).
Từ khóa Tiêu đề